• Samaroli by Samaroli Blended Scotch Whisky Edition #2 (750ml)

2008 Blend Samaroli Edition #2
  • Edition #2
  • Bottled 2016
  • 600 bottles produced
  • 43% ABV

Samaroli by Samaroli Blended Scotch Whisky Edition #2 (750ml)

  • Availability: In Stock
  • $134.99